pasoddy.com

Toby

i
Cao de Castro Laboreiro potječe iz sela Castro Laboreiro po kome je i dobio ime. Mada je poznat od davnina, ne postoji nijedan siguran podatak koji bi omogućio da se na apsolutan način utvrdi njegovo porijeklo. Poput portugalskog estrelskog pastirskog psa, trebalo bi da spada u jednu od najstarijih pasmina na poluotoku. Njegovo širenje ograničeno je planinama Peneda i Suaho i velikim rijekama Minho i Lima, na sjeveru Portugala. Susrećemo ga na različitim nadmorskim visinama, počev od preko 1.400 m, a nekoliko primjeraka ove pasmine nalazimo, također, i u drugim dijelovima provincije Douro.
izvorno ime
Cao de Castro Laboreiro
francuski, njemački, engleski, talijanski
Castro Laboreiro Dog
država
Portugal
nickname
Castro Laboreiro Livestock Guarding Dog, Castro Laboreiro
kategorija po FCI (I-X)
kategorija po AKC

-

težina psa
20 - 40 kg
visina psa
52-57 cm (ženke)
55-60 cm (mužjaci)
uporaba
Broj štenaca
ŽIVOTNI VIJEK
loboreiro dog
usporedba
Dobar čuvar
planinski pas
Boravak u prirodi
neophodan za zaštitu stoke od napada vukova