pasoddy.com
Francuski pirinejski ptièar

Francuski pirinejski ptièar (Braque français, type Pyrénées) ili mali francuski seter je izuzetno okretna i izvanredno dobro radi u gustom raslinju. Ova pasmina dobra je za dru¹tvo, a prilagoðava se na ¾ivot i u gradskim i seoskim kuæama. Njezina dlaka se lako odr¾ava. Malobrojna je i rijetko se susreæe izvan Francuske.

izvorno ime
Braque français, type Pyrénées
francuski, njemaèki, engleski, talijanski
Francuski pirinejski ptièar, Braque français, type Pyrénées, French Pointing Dog - Pyrenean type, Braco francés, tipo Pirineos talla pequena
dr¾ava
Francuska 
nickname
Mali francuski seter, francuski pirinejski poenter, francuski ptièar pirinejski tip
kategorija po FCI (I-X)
kategorija po AKC
te¾ina psa
20-32 kg
visina psa
47-56 cm (®)
48-58 cm (M)
Uporaba
Dru¹tvo,sportski pas
®IVOTNI VIJEK
®IVOTNI VIJEK
 
Francuski pirinejski ptièar
usporedba
 
Europska pasmina
Lovaèki pas
Voli plivati
Trening
Voli boraviti na otvorenom
Inteligentna pasmina
Odlièan sa djecom
Dobar sa drugim psima
   
 Francuski pirinejski ptièar, Braque français, type Pyrénées, French Pointing Dog - Pyrenean type, Braco francés, tipo Pirineos talla pequena, francuski pirinejski poenter, mali francuski seter