pasoddy.com

Home >> O psima >> Eurasier >> Povijest

Euroazijski pas
 

Eurasier potječe iz Njemačke sredinom 20. stolječa. Križanac je između samojeda, čau čaua i njemačkog vučjeg špica.

Eurasier jenastao u Njemačkoj 1960, kada je osnivač, Julije Wipfel, zajedno sa Charlotte Baldamus i malom grupom entuzijasta stvorio pasminu s najboljim kvalitetama Chow Chow i Wolfspitza. Početnu kombinaciju su nazvali "Wolf-Chow" i onda, dvanaest godina kasnije, nakon križanja sa Samojedom je preimenovan u Eurasier, a pasmina je priznata od FCI 1973. godine.