pasoddy.com

Home >> O psima >> Bolognese>> Standard

 
FCI standard: N° 196 / 20. 04. 1998 / GB
Zemlja porijekla:Italija
Datum standarda : 27.11.1989.
Klasifikacija FCI: Grupa 9 - Psi za pratnju i razonodu, Sekcija 1 - Bišoni i pripadajuće pasmine

 
POVIJEST
Porijeklo mu se povezuje i sa maltezerom, čiji su preci bili mali psi koje je spom injao Aristotel (384-322 p.n.e.) pod latinskim nazivom „Canis melitenses". Poznat za vrijeme rimskog vremena, bolonjezer je spadao u visoko cjenjene poklone, koje su moćnici ovog svijeta njegovali tijkom jedne cijele epohe. Tako je Cosimo de Medici (1389-1464.) sa ne manje od osam njih otišao u Brisel i tamo mnogim plemićima davao na poklon. Filip II, od 1556 do 1598. kralj Španije, zahvaljivao je vojvodi od Este, od koga je kao poklon dobio dva psa, sa riječima da su oba mala psa kraljevski poklon, ali da se mogu dati i caru. Bolonjezer je predstavljen na slikama Ticijana, Pitera Brojgela i Goje..
OPĆI IZGLED
Mali pas, kompaktnog tijela, prekrivenog potpuno bijelom dugom i mekom dlakom.
PONAŠANJE/
TEMPETRAMENT
Veoma ozbiljan, češće je miran. Preduzimljiv, lako uči, privržen vlasniku i okolini.
PROPORCIJE
Pas je kvadratičan, tako da je dužina tijela jednaka visini grebena.
GLAVA
Glava: Srednje duga i dostiže 1/3 visine grebena. Širina mjerena u visini zigomatičnih kvrga, jednaka je dužini.

Stop: Prilično naglašen.
Lobanja: U sagitalnom smeru je blago jajolika i u gornjem dijelu pre je ravna, ali ima konveksne strane. Dobro izražena čeona izbočina. Gornje granične linije lobanje i nosnika su paralelne. Čeona brazda je slabo naglašena, potiljna kvrga slabo izražena. Dužina lubanje blago prelazi dužinu njuške.
Nosna pečurka: Nalazi se u istoj liniji sa nosnikom. Promatrano iz profila, njena pred nja strana je vertikalna. Velika i neizostavno mora biti crne boje.
Njuška: Dužina joj je 2/5 dužine glave. Nosnik je ravan i strane njuške su paralelne, tako da je promatrano od napred, njuška gotovo kvadratična. Predio ispod očiju dobro isklesan.
Usne: Gornja usna je slabo razvijena, ne prekriva donju, tako da je postrani izgled najviše ograničen kostima donje vilice.
Vilice: Normalno razvijene. Gornji i donji vilični kut perfektno odgovaraju jedan drugom.
Zubi: Bijeli, pravilno usmjereni. Zubalo jako i potpuno. Makazasto, a tolerira se i klještasto zubalo.
Oči: Leže ka napred gotovo u jednoj ravni, dobro otvorene, veće nego normalno. Otvor kapaka okrugao. Očna jabučica ne smije biti isturena napred. Beonjača nije vidljiva. Rub kapaka bezuslovno mora biti crn. Boja irisa je tamno oker.
Uši: Visoko usađene, duge i opuštene, ali u osnovi su pre ukrućene nego pomične, tako da je gornji deo usne školjke uzdignutiji od lubanje i glava deluje šira, nego što to zaista jeste.

VRAT
Bez podgušnjaka. Dužina odgovara dužini glave.
TIJELO
Tijelo: Kvadratično. Dužina tela, mereno između vrha lopatice i sedne kvrge, odgovara visini grebena.

Gornja linija: Ravna linija leđa i blago konveksne slabine, harmonično se stapaju u sapi.
Greben: Nešto uzdignutiji od linije leđa.
Grudni koš: Prostran, dopire do visine laktova, sa zaobljenim rebrima. Dubina je gotovo polovina visine grebena.
Grudi: Vrh grudne kosti blago izturen.
Sapi: Blago nagnute. Veoma su široke.
Donja linija: Slijedi profil grudne kosti i blago se podiže ka trbuhu.

REP
Usađen u produžetku linije sapi. Savijen iznad leđa
NOGE
Prednje noge: U cijelosti potpuno okomite i međusobno paralelne i u odnosu prema središnjoj ravni ijtela.
Plećke: Dužina joj je 1/4 visine grebena. Nagnuta ka okomici i približava se središnjoj ravni tijela. Njeno kretanje je slobodno.
Nadlaktica: Dobro priljubljena uz tijelo, gotovo iste dužine kao plećka, ali ne tako kosa.
Lakat: Nalazi se u ravni koja je paralelna sa središnjom ravni tijela.
Podlaktica: Dužina odgovara nadlaktici. Stoji potpuno vertikalno.
Šaplje/došaplje: Posmatrano od napred produžava vertikalu podlaktice. Posmatrano sa strane došaplje je blago koso.
Sape: Ovalne sa tamnim, elastičnim jastučićima i crnim, veoma čvrstim noktima.
Zadnje noge: Posmatrane od pozadi, moraju biti od sjedne kvrge do zemlje potpuno vertikalne. Međusobno su paralelne.
Butina: Dužina joj je 1/3 visine grebena, ona je od gore na dolje i od nazad ka napred kosa i potpuno paralelna sa središnjom ravni tijela.
Potkoljenica: Duža od butine.
Skočni zglob: Kutskočnog zgloba nije suviše zatvoren.
Došaplje: Rastojanje od skočnog zgloba do vrha prstiju je nešto manje od 1/3 visine grebena.
Šape: Iste osobine kao kod prednjih, ali manje ovalne.
HOD
Slobodno, energično, glava nošena ponosno i naprijed.
POKROV
Koža: Po cijelom tijelu veoma napeta i priležuća. Vidljive sluzokože i treći očni kapak bezuvjetno crno pigmentirani.
Dlaka: Duga na cijelom telu, od glave do repa, od leđne linije do šapa. Na nosniku kraća. Pre je mekana, ipak nije priležuća, već pramenasta (pahuljičasta). Ne gradi rese.
BOJA
Potpuno bijela, bez bilo koje fleke ili druge nijanse boje.
VELIČINA

Visina grebena mužjaka 27-30 cm, ženke 25-28 cm. Težina 2,5-4 kg.

GREŠKE
 Svako odstupanje od gore navedenog smatra se greškom, čije ocijenjivanje stoji u tačnoj srazmjeri sa stupnjom izraženosti. Isto važi i za razrookost.
TEŠKE I DISKVALIFIKACIJSKE GREŠKE
Teške greške: Naglašena konvergencija ili divergencija graničnih linija lubanje i njuške. Ispupčen nosnik. Predgriz ili podgriz, kada je time izmjeenjen izgled vilice. Veličina ispod 25 cm ili iznad 33 cm kod mužjaka i ispod 33 cm ili iznad 32 cm kod ženki.

Diskvalifikacijske greške: Predgriz. Depigmentirana nosna pečurka ili druge boje osim crne. Obostrano depigmentiran očni kapak. Različite oči (boja). Bezrepost. Urođeni ili stečeni repni krnjutak. Svaka druga boja osim bijele, flekav ili prskan.

NB
Mužjaci moraju imati dva naizgled normalna, potpuno spuštena testisa