pasoddy.com

Home >> O psima >> Bolognese >> Povijest

 

Iako je nazvan prema sjevernotalijanskom gradu Bologni, bolonjez vjerojatno potječe od bišona s juga Italije. Opisi ove pasmine bilježe se još od 13. stolječa.

Porijeklo mu se povezuje i sa maltezerom, čiji su preci bili mali psi koje je spom injao Aristotel (384-322 p.n.e.) pod latinskim nazivom „Canis melitenses". Poznat za vrijeme rimskog vremena, bolonjezer je spadao u visoko cjenjene poklone, koje su moćnici ovog svijeta njegovali tijkom jedne cijele epohe. Tako je Cosimo de Medici (1389-1464.) sa ne manje od osam njih otišao u Brisel i tamo mnogim plemićima davao na poklon. Filip II, od 1556 do 1598. kralj Španije, zahvaljivao je vojvodi od Este, od koga je kao poklon dobio dva psa, sa riječima da su oba mala psa kraljevski poklon, ali da se mogu dati i caru. Bolonjezer je predstavljen na slikama Ticijana, Pitera Brojgela i Goje.