pasoddy.com

Home >> O psima >> American Akita>> O pasmini

Američka akita
  paw Veliki pas, snažne građe, skladan, sa velikom mišićnom masom i teškim kostima. Široka glava formira trokut sa tupim kutevima, sa dugačkom njuškom i relativno malim očima i uspravnim ušima nagnutim napred tako da se nalaze skoro u istoj ravni sa zadnjim dijelom vrata predstavljaju karakteristike pasmine.

Prijateljski nastrojen, okretan, lako se obučava, poslušan, ponosan i hrabar.