pasoddy.com
Akita Inu
Japanska akita je najveća japanska pasmina koja se nekoć uzgajala za borbe pasa u jamama. nakon pada popularnosti tog sporta počela se koristiti u lovu. Iako je 1930-ih godina broj smanjen gotovo do izumiranja, opstanak ove pasmine osiguralo je osnivanje Društva za očuvanje japanskih pasmina.
izvorno ime
Akita Inu
francuski, njemački, engleski, talijanski
Akita Inu, akita Hound, japanska akita
država
Japan 
nickname
Akita - The Most Venerated
kategorija po FCI (I-X)
kategorija po AKC
težina psa
30 - 50 kg

visina psa
67cm (M)
61 cm (Ž)

+/- 3cm

Uporaba
Društv, zaštita
ŽIVOTNI VIJEK
ŽIVOTNI VIJEK
 
Akita Inu
usporedba
 
Pas čuvar
Može se držati bez problema u malim stanovima
Koristio se i za borbe
Inteligentna pasmina
Trening
     
  Akita Inu, Japanska akita, Great Japanese Dog, Japanese Akita, Koeratoug, japanska pasmina pasa