English  

kontakt
Knjiga gostiju
info


>> Home >>
Show >> EURO DOG SHOW ZAGREB

 

 
EURO DOG SHOW 2007, 06-10. 06. 2007.
eorlg dog show
Croatia HRVATSKA
VRIJEME
08 - 10. 06. 2007.
MJESTO
Hrvatska - Zagreb- zagrebački velesajam
ORGANIZACIJA
Hrvatski Kinološki Savez, Ilica 61, HR - 10000 Zagreb
Tel.:+385(0)14846124,
Fax.:+385(0)14815356 (za prijavnice)
ROKOVI ZA PRIJAVU
Do navedenog dana prijava treba biti zaprimljena u HKS-u i prijavnina plaćena!!!: 21.04.2007.
  1. rok
28.02.2007.
  2. rok
31.03.2007.
3. rok
21.04.2007
    Potvrda o prijemu prijavnice poslat će se u roku od dva tjedna od zadnjeg roka za prijavu.
Molimo provjerite putem telefona ili maila ukoliko ne primite pismo potvrde 20 dana nakon
zadnjeg roka prijave.
PLAČANJE
Prihvačene će biti samo prijavnice sa priloženom preslikom rodovnice i preslikom potvrde o uplati.
Također je obvezatno priložiti potvrde o radnom ispitu ili ostvarenog šampionata za upis pasa u razred prvaka ili radnih. Prijavljeni psi u vlasništvu članova HKS-a moraju biti upisani u Hrvatsku rodovnu knjigu. Za psa u dvojnom vlasništvu sa stranim državljaninom ukoliko nije nostrificiran u Hrvatskoj rodovnoj knjizi plača se upisnina po
posebnom cjeniku za strane izlagaće.
Žiro račun:
2360000-1101353640
Poziv na broj
05 2007
RAZREDI
Razred štenadi – 3 do ispod 6 mjeseci
Razred najmlađih - 6 do ispod 9 mjeseci
Razred mladih - 9 do ispod 18 mjeseci
Razred međurazred - 15 do ispod 24 mjeseca
Razred otvorenih - 15 mjeseci i stariji
Razred radnih - 15 mjeseci i stariji (uz FCI potvrdu o radnom ispitu)
Razred prvaka - 15 mjeseci i stariji (samo za nacionalne i međunarodne prvake)
Razred veterana - 8 godina i stariji (odličan 1° natječe se za prvaka pasmine)
ZAVRŠNA NATJECANJA
Najljepši pas izložbe - BIS
Najljepši pas FCI grupe
Natjecanje mladih vodiča - Junior handling
Finale natjecanja mladih vodiča - Finale Junior handling
Najljepši par
Najljepša uzgojna skupina
Najljepše štene
Najljepši najmlađi pas
Najljepši veteran
Najljepši mladi pas
Obdience
Svaki pas koji dobije naslov EUROPSKI PRVAK - EU CH automatski postaje i
HRVATSKI PRVAK - CH HR.
Svaki pas koji dobije naslov EUROPSKI MLADI PRVAK - EU JCH automatski
postaje i HRVATSKI MLADI PRVAK - CHM HR.
IZLOŽBENA PRAVILA I PROPISI
Ova se izložba održava pod patronatom FCI i u skladu je s izložbenim pravilima i propisima FCI-a koja vrijede za svjetske i sekcijske izložbe. Na njoj se primjenjuju pravila za izložbe FCI-a i HKS-a. Za vrijeme suđenja u ocjenjivačkim krugovima izlagačima / handlerima nije dozvoljeno vršiti promidžbu za bilo koji proizvod, kompaniju ili organizaciju bez odobrenja HKS-a.
Sve o izložbi: program, statistika, rezultati, vijesti ...>>>>>Više

 

 

 

 
 

 
pasoddy.com 2005-2007