pasoddy.com

Home >> O psima >> Carolina Dog >> O pasmini

Carolina Dog
 

Carolina dog, karolinški pas, autohtoni sjeverno - američki pas, Carolinankoira, Carolinahund, American Dingo,američki dingo, Dixie Dingo, North American Native Dog, Indian's Dog

 

 

Potomak pasa skitnica