pasoddy.com

Home -->> pasmine -->> Brittany -->> povijest pasmine

 

Pasmina potječe iz Španjolske. U XIV stoljeću donesen je na Bretanju, gdje je i dobio ime. Nije bio naročito poznat kao ptičar, sve do zadnje četvrtine prošlog stoljeća. Englezi su u to doba dolazili na Bretanju radi lova na jarebice i šljuke. Zbog slabih saobraćajnih veza u to doba, Englezi su ostavljali svoje pse na Bretanji u toku sezone lova. To je bila prilika da se nekontrolirano pare s Bretonom.

Prvi mješanci su se lovno pokazali izvanredni, što je bio povod da Francuzi pristupe organiziranom dodavanju krvi, prvenstveno Engleskog setera,koji je po tipu i odlakanosti najbliži Bretonu. Zbog efikasnosti u lovu potomaka,fond je brzo narastao a kakao su se pokazali stabilnim u tipu i karakteru,rasa je priznata 1907 godine.

U oplemenjenom Bretonu sretno su se spojile sve najbolje karakteristike obije rase. Breton je ostao malog rasta, kratak, zdepast, čvrst, robustan, poduzimljiv, inteligentan, hrabar i sa puno lovačke strasti, a od Setera je usvojio oranž bijelu boju, finese nosa, čvrstinu stajanja i metodičnost rada. U prošlom stoljeću vršene su neznatne izmjene. Prvo, neke jedinke su pokazivale veću dužinu i visinu od predviđenog standardom, uticajem krvi Setera, zbog čega su Francuzi pristupili infuziji krvi, sada isključivo Bretona. Koristeći Englesku formulu-in breding-, što im je sasvim uspjelo. Ta tzv.vertikalna formula, po kojoj su parili djedu sa unukom i babu sa unukom, pokazala se dobrom. Ona je jace fiksirala karakter, kvalitete i mane familije, što je Bretona vratilo u regionalni tip. Rasa se ustalila na visini oko 50 cm, crno bijela boja usvojena je prvim standardom, zatim su je ukinuli i ponovo je unijeli u standard 1956.g. po ugledu na Engleze koji priznaju sve boje za svoje rase.

Standardom FCI sada je priznata bijelo oranž, bijelo braon, bijelo crni i trobojni. Priznali su i štence koji se kote sa repom s tim da se skraćuje do duzine 2 cm . U toku cijelog stoljeća vršena je stroga selekcija kako eksterijera na izložbama, tako i na utakmicama u radu proljetnim i jesenjim s odstrelom. U Bretonu su sažeti svi lovački kvaliteti.