pasoddy.com

Home >> O psima >> Beagle>> Povijest

 

Beagle je vjerovatno nastao u vrijeme kraljice Elizabete I u XV stoljeću križanjem i selekcioniranjem engleskog zečara (harrier) sa starim engleskim goničima, a sa Beaglom se lovilo u vrijeme kralja Henrija VII (King Henry VII of England).

Ova pasmina je na britanskim otocima i u Francuskoj prvotno bila uzgajana za lov kunića, no najveću popularnost je stekla u Americi i Kanadi. Upitno je porijeklo imena pasmine, ali se predpostavlja da je označavalo najmanje lovačke pse. Prva upotreba ovog imena u pisanim dokumentima bila je sredinom 15. stoljeća. Neki od starijih naziva pasmine su keltski - beag, francuski beigh, te staroengleski beagle.
Tijekom 18. stoljeća Beagle su često bili toliko maleni da su mogli biti nošeni u džepovima lovaca.
American Kennel Club registrirao je Beagle 1885. godine. Tri godine kasnije osnovan je National Beagle Club kada je napisan i standard. Zadnjih 50 godina Beagle se uglavnom nalazi u Top 10 popularnih pasa u SAD, a 1954 godine je bio i najpopularnija pasmina.

autor:Gilbert Gihon
t