CHECHOSLOVAKIAN WOLFDOG


>> Home >> O psima >>
Čehoslovački vučji pas >> Povijest

 
 

Godine 1955. u tadašnjem ČSR-u urađen je biološki ogled kada je ukršten nemački ovčar sa karpatskim vukom. Pokušaj je dokazao da se potomci parenja pas x vučica, kao i vuk x keruša, mogu gajiti. Pretežna većina produkata parenja posjedovala je genetske osobine za dalji uzgoj. Godine 1965. poslije okončanja eksperimenta, urađen je projekat za stvaranje nove pasmine, koje odabrane osobine vuka treba spojiti sa povoljnim osobinama psa. Češkoslovački vučiji pas, priznat je 1982. od strane uzgajivačkog saveza tadašnjeg ČSR, kao nacionalna pasmina.

 


 
 
 
pasoddy.com 2005-2007