EPAGNEUL BRETON
kontakt
Knjiga gostiju
info

>> Oddy >> O psima >> Epagneul Breton >> Povijest

 

 
 

Pasmina potiče iz Španjolske . U XIV stoljeću donesen je na Bretanju, gdje je i dobio ime. Nije bio naročito poznat kao ptičar, sve do zadnje četvrtine prošlog stoljeća. Englezi su u to doba dolazili na Bretanju radi lova na jarebice i šljuke. Zbog slabih saobraćajnih veza u to doba, Englezi su ostavljali svoje pse na Bretanji u toku sezone lova. To je bila prilika da se nekontrolirano pare sa Bretonom. Prvi mješanci su se lovno pokazali izvanredni, što je bio povod da Francuzi pristupe organiziranom dodavanju krvi, prvenstveno Engleskog setera,koji je po tipu i odlakanosti najbliži Bretonu. Zbog efikasnosti u lovu potomaka,fond je brzo narastao a kakao su se pokazali stabilnim u tipu i karakteru,rasa je priznata 1907 godine.

U oplemenjenom Bretonu sretno su se spojile sve najbolje karakteristike obije rase. Breton je ostao malog rasta, kratak, zdepast, čvrst, robustan, preduzimljiv, inteligentan, hrabar i sa puno lovačke strasti, a od Setera je usvojio oranđ bijelu boju, finese nosa, čvrstinu stajanja i metodičnost rada. U prošlom stoljeću vršene su neznatne izmjene. Prvo, neke jedinke su pokazivale veću dužinu i visinu od predviđenog standardom, uticanjem krvi Setera, zbog čega su Francuzi pristupili infuziji krvi, sada isključivo Bretona. Koristeći Englesku formulu-in breding-, što im je sasvim uspjelo. Ta tzv.vertikalna formula, po kojoj su parili djedu sa unukom i babu sa unukom, pokazala se dobrom. Ona je jace fiksirala karakter, kvalitete i mane familije, što je Bretona vratilo u regionalni tip. Rasa se ustalila na visini oko 50cm, crno bijela boja usvojena je prvim standardom, zatim su je ukinuli i ponovo je unijeli u standard 1956.g. po ugledu na Engleze koji priznaju sve boje za svoje rase. Standardom FCI sada je priznata bijelo oranž, bijelo braon, bijelo crni i trobojni. Priznali su i štence koji se kote sa repom s tim da se skraćuje do duzine 2cm . U toku cijelog stoljeća vršena je stroga selekcija kako eksterijera na izložbama, tako i na utakmicama u radu proljetnim i jesenjim sa odstrelom. U Bretonu su sažeti svi lovački kvaliteti.

Epagneul Breton

 
 
Brundo 2005