DOGUE DE BORDEAUX
kontakt
Knjiga gostiju/guestbook
info

>> Oddy >> O psima >> Dogue de Bordeaux >> Standard

FCI STANDARD BR. 116/FRA ZEMLJA PORIJEKLA: Francuska
KLASIFIKACIJA: II grupa, 2. Sekcija (Molosi)  
 
OPĆI IZGLED
Borodška doga je veoma snažan pas čije je veoma mišićavo tijelo sačuvalo harmoničnu sliku. Ona je građena niže zemlji, odnosno rastojanje od grudne kosti do zemlje neznatno je je manje od dubine grudi. Ipak, jak, atletski, impozantan i veoma respektabilan pas. Nekoć pas za borbu a danas on nalazi primjenu kao pas čuvar koji zadatak ispunjava sa pažnjom i srčanošću, a ipak bez agresivnosti.

VAŽNIJE PROPORCIJE
Mjereno od ramenog zgloba do sjedne kvrge, dužina tijela prelazi dužinu grebena u odnosu 11:10. Dubina grudi mjeri više od polovine visine grebena. Maksimalna dužina njuške odgovara 1/3 dužine glave. Minimalna dužina njuške odgovara 1/4 dužine glave. Obim glave mužjaka približno odgovara visini grebena.
NARAV
Kao bivši pas za borbe naginje čuvarskim zadacima, posJeduje veliku hrabrost i obazrivost, ali bez agresivnosti. Ona je dobar suputnik i veoma je privržena gospodaru, puna ljubavi. Mirna, uravnotežena sa visokim pragom razdražljivosti.
GLAVA
Glava Moćna, uglasta, široka, prilično kratka, gledan odnaprijed i odozgo izgleda trapezoidno. Produžena osovina lubanje i nosnika su konvrgentne.
Gornji dio glave: kod ovih velikih pasa opseg lubanje,mjeren na njezinom najširem mjestu odgovara visini hrbata. Kod ženki taj opseg može biti nešto manji. Opseg i oblik lubanje je prije svega uspjeh razvoja sljepoočnica, gornjih kostiju očnih šupljina, lučnih kostiju i razmaka između obiju čeljusnih kostiju. Gornji dio glave je od jedne do druge strane lagano presvođen.
Boranje čela je vrlo naglašeno i čini sa nosnim hrbatom skoro pravi kut (95 do 100°). Duboko boranje čela izravnava se u pravcu donjeg djela glave.
Čelo zapravo dominira obrazom. Ono je ipak vrlo široko i kao i visoko. Gornji dio glave pokazuje na svakoj strani središnje nabrane simetrično raspoređene nabore. Ovi duboki nabori su pokretni i ovise o tome dali je pažnja psa izazvana ili ne.
Mana: manja glava, lubanja koja ne odgovara visini hrbata, predugo, preusko, paralelopipedsko, okruglo, ovalno, ravno čelo, nadostatak središnjih nabora, zatiljak preizražen, kut boranja čela preoštar ili pretup, nepromjenjivi nabori.

Ralje: Snažne, široke, debele, prilično kratke, gornja linija u profilu sasvim lagano konkavna s umjereno naglašenim naborima. Njihova širina se smanjuje prema krajevima nabora. Gledano odozgo imaju oblik kvadrata. Sa gornjim dijelom glave nosni dio čini jedan vrlo tvrdi prema gore otvoreni kut. Kod tog ravnog držanja glave nalazimo tupe, debele i široke završetke nabora okomite prema nosu. Opseg ralja iznosi oko dvije trećine opsega glave. Njihova dužina kreće se između jedne četvrtine i jedne trećine ukupno dužine glave (od nosa do potiljka).
Mana: predug, prekratak, uzak, nedovoljno debeo, šiljast nosni dio paralelan s gornjim dijelom glave, nedostatak nosnog hrbata, ralje previše popunjene ispod očiju.

Nosni dio: širok sa širokim nosnicama, dobro pigmentiran smeđom ili crnom bojom, dozvoljeno pomicanje nosa unazad.
Mana: manji nos, uske nosnice, mrlje mesa slabije pigmentirane.

Čeljusti: vrlo snažne, široke. Bordoška doga je pas sa kratkom čeljusti, donja čeljust treba biti najmanje 0.5, a najviše 2.0 cm duža od gornje. Sjekutići i očnjaci se ne smiju vidjeti kod zatvorenih ralja.
Mana: gornja i donja čeljust jednake dužine (zubalo u obliku škara, zubalo u obliku kliješta).

Zubi: vrlo jaki, snažni očnjaci koji kod donje čeljusti stoje široko jedan prema drugom: lagano su povinuti prema nazad. Sjekutići su pravilno postavljeni, uglavnom u donjoj čeljusti gdje su poredani pravocrtno.
Mana: zubi preslabo razvijeni, loše poredani.

Usne (gornja usna): debela, lagano visi, povučena unazad. Ona lagano prekriva donju usnu.
Mana: pretjerano duga i mlitava (ne može se povući unazad i prekratka).

Obrazi: vrlo izraženi što se očituje u vrlo razvijenim mišičima za žvakanje.
Mana: preslabo razvijeni, suhi, slabi ili sa nedostatkom mišiča.

Oči: ovalne, široko razmaknute. Razmak između obaju očnih unutrašnjih uglova odgovara otprilike dvostrukoj dužini očiju. Otvoren pogled. Boja oraha ili tamnosmeđa kod pasa sa crnom obrazinom, a kod crvene obrazine boja očiju je nešto manje tamna ali ne previše.
Mana: male, okrugle, preduboko smještene, preplitko smještene, preusko smještene, presvijetle, različite boje, isprane, zbunjen izraz, vidljive mrežice u oku (mane ne dopustive za uzgajivače: oči različite boje, mesne mrlje na očnim kapcima).

Uši: relativno male, nešto tamnije boje od dlake. Na početku je prednji rub malo izravnat ali na obrazima trebaju biti bez mlitavosti i ponovo nalijegati. Donja oštrica uha je ponešto zaobljena i mora biti u visini očiju. Oši su prilično visoko postavljene, u visini potiljka lubanje čija širina ih još više ističe.
Mana: mlitave, preduge, prekratke, previsoko postavljene, podignute, ružičaste uši, preduboko postavljene.
VRAT
Vrlo jak, mišićav, skoro cilindričan, enormni dio vrata sa obilnom nježnom kožom. Njegov srednji opseg odgovara skoro opsegu glave. On je od glave odvojen preko jednog poprijekog lagano zakrivljenog žlijeba. Iz profila je njegova gornja linija lagano zavinuta. Dobro izražen podbradak počinje u visini s grkljanom i pruža se sa dva nabora sve do početka prsa.
Mana: mršaviji, duži, zaravljeni vrat, koža prenapeta, podbradak koji previše visi.
TIJELO
Prsa: snažna, duboka, široka, protežu se prema dolje sve do lakatne kosti, prednji dio prsa snažan. Rbra koja su povezana s prnom kosti su presvođena. Ostala rebra se dobro pružaju prema dolje. Opseg prsiju treba biti za 0.25 m do 0.30 m veći od visine hrbata.
Mana: uska prsa, nedostajuća debljina prsiju, rebra preravna ili previše zakrivljena. Prednji dio prsa u području prsne kosti zaobljen prema unutra.

Pleća: snažna sa napetim mišićima, lagano ukoso postavljena (oko 45° prema horizontali) kut između ramena i nadlaktice iznosi oko 9°.
Mana: nedovršena muskulatura pleća.

Gornja linija: ravna, sa širokim i mišićavim bokovima, hrbat dobro označen. Niži dio širok, prilično kratak i snažan.
Mana: spušteni bokovi, bokovi kao u šarana, slabi niži dio, previsoki, zaobljeni hrbat.

Donja linija: zavijena od dubokih prsa do trbuha napeta.
Mana: viseći trbuh ili pretjerano uvučen.

REP
Vrlo debeo na početnom dijelu. Njegov vrh ne pruža se dalje od skočnog zgloba. Nošen u visećem stanju, duboko postavljen. U mirnom stanju visi, a prilikom uzbuđenja pas ga postavi u 90°do 120° u vertikalan položaj.
Mana: bočno iskrivljeni rep, odrezan, uvrnut, skračen, zajedno srasli kralješci repa ( koljenasti rep). Okomiti ili zanotano nošen rep koji završava kitnjasto. Nedostatak repa (ako je zbog nesreće) uvijek je sumljiv.
UDOVI

Prednji udovi:
Laktovi: niti da previše leže niti da previše stoje.
Mana: preslabo ili pretvrdo nalijeganje.

Podlaktica: Gledano od napred ona je ravna ili malo od spolja ka unutra nagnuta, tako da se blago približava središnjoj ravni, ovo je naročito kod pasa sa veoma širokim grudima. Gledano sa strane podlaktica je vertikalna.

Prednji dio nogu: ravan ili malo naklonjen izvana prema unutra, prije svega kod pasa sa jako širokim prsima.
Mana: slabe kosti, nedovoljna muskulatura.

Srednji dio nogu: snažan, lagano naklonjen, ponekad lagano okrenut prema van.
Mana: previše okrenut prema van ili prema unutra.

Šape: snažne, zatvorene, panđe zakrivljene i snažne. Dobro pigmentirane, jastučići na stopalu dobro razvijeni.
Mana: progažene, ukočeni nožni prsti, zečje šape, okrenute van. Kost relativno kratka, muskulatura izražena.

Došaplje: Snažno, iz profila gledano blago koso, od napred gledano ponekad nešto izvrnuto što prouzrokuje blagu iskošenost nadlaktice.

Zadnji udovi: kratki odskočni zglob, kut odskočnog zgloba lagano otvoren. Gledano sa stražnje strane pružaju zadnje noge sa paralelnim šapama utisak snage, iako su slabije nego prednje noge.
Mana: ravni, mršavi butovi, koljeno previše okrenuto prema van ili prema unutra, kut skočnog zgloba preotvoren ili prezatvoren.

KOŽA
Debela i izraženo velika.
DLAKA
Jednobojna, mahagonij smeđa ili žuta u svim nijansama. Dobra pigmentiranost je poželjna. Neznatna bjelina na prsim i šapama je dozvoljena. Dlaka je fina i kratka.
Mana: bijela dlaka na glavi, posvuda bijela dlaka, bijele ili mrlje neke druge boje na tijelu ili repu.debela, oštra, duga ili valovita dlaka.
DLAKA
Jednobojna u svim stupnjevima lavlje boje, od mahagoni do izabel boje. Na dobru pigmentaciju treba obratiti pažnju. Prihvatljive su bijele fleke, pri neznatnoj izraženosti, na grudima i na kraju nogu.
OBRAZINA
Bordoška doga mora imati dobro izraženu crvenu ili crnu obrazinu.
VELIČINA
Visina: mora se slagati s opsegom tijela (otprilike ) . Psi: 60 do 68 cm u visini pleća. Kuje: 58 do 66 cm u visini pleća.
Opseg glave se mjeri na najširem mjestu. Glava se pri tom mora nalaziti u vodoravnom položaju. Trbuh se ne mjeri. Opseg prsiju se mjeri 1 cm ispod lakta, gdje je zapravo najveći. Mjerenje se mora obaviti sa dovoljno dugim trakastim metrom.
TEŽINA
Psi najmanje 50 kg, a kuje najmanje 45 kg. Kuje se u usporedbi sa psima podudaraju u mjerama ali su ponešto potisnute. Njihova težina je općenito manja nego kod pasa.
GREŠKE
Svako odstupanje od navedenih tačaka smatra se greškom čije ocjenjivanje mora stajati u točnoj razmjeri sa stupnjem izraženosti.
 
Alfa-uzgajivačnica BordoMax

 
 
 
pasoddy.com 2005 - 2009